I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży produktów przez sklep internetowy HEY DOG Co. Właścicielem sklepu jest Anna Stanowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Stanowska HEY DOG COMPANY z siedzibą w Krakowie przy ul. Cechowej 35d, 30 – 614 Kraków, NIP: 679 270 56 46, REGON: 12106836. Sprzedaż produktów opisanych szczegółowo poniżej odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego o adresie URL: www.heydog.co

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sklepem.

3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.

5. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.


II. DANE KLIENTA

1. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest potrzebne do przeprowadzenia transakcji zakupu.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego produktu.

2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.


III. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące polityki prywatności oraz przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym HEY DOG Co.

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest sklep HEYDOG.Co. działający pod nazwą firmy: Anna Stanowska HEY DOG COMPANY, Cechowa 35d, 30-614 Kraków, NIP: 679-270-56-46, REGON: 121068369

2. Dane osobowe podane przez Klienta na stronie www.heydog.co są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży produktów Hey Dog Co. Podane dane są chronione przez sklep i nie są przekazywane osobom trzecim ani instytucjom.

3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Sklep złożonego zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

4. Klient w naszym sklepie ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, wysyłając maila na adres hey@heydog.co.  Jeśli klient posiada konto użytkownika na naszej stronie internetowej może przeglądać i modyfikować swoje dane. Klient może również drogą mailową lub telefoniczną poprosić o usunięcie z bazy danych sklepu Hey Dog Co. oraz o usunięcie konta użytkownika ze sklepu.

5. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres mailowy, NEWSLETTER czyli wiadomości o charakterze marketingowym i promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.

6. Klient ma prawo odmówić zgody na otrzymywanie powiadomień NEWSLETTER (wiadomości marketingowych lub promocyjnych) wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu tejże zgody na adres mailowy sklepu: hey@heydog.co lub klikając w link znajdujący się w stopce NEWSLETTERA.

7. Dane Klienta będą przetwarzane i przechowywane w sklepie internetowym Hey Dog Co. do momentu wycofania zgody na to lub przez okres wymagany stosownymi przepisami obowiązującego prawa.


IV. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż akcesoriów dla zwierząt marki HEYDOG.Co za pośrednictwem witryny www.heydog.co.

2. Sklep prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych produktów. Sklep dokłada wszelkiej staranności, aby zdjęcia oferowanych produktów były najwyższej jakości i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę wyrobów. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych (ustawienia monitorów).

3. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, produkowane ręcznie w Polsce.


V. ZAKUPY

1. Zamówienie w Sklepie można złożyć:

– za pomocą formularza dostępnego na stronie www.heydog.co
– bezpośrednio wysyłając wiadomość e-mail na hey@heydog.co
-wysyłając wiadomość na naszym fanpaeg’u na portalu społecznościowym FACEBOOK

2. Aby dokonać pojedynczego zamówienia w Sklepie, Klient nie musi zakładać konta i logować się, wystarczy wypełnić formularz zamówienia na stronie, napisać maila lub wiadomość na fanpaeg’u.

3. Posiadanie własnego konta daje Klientowi dostęp do historii zamówionych produktów oraz możliwość przechowywania wybranych produktów przez kilka dni.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zamówienia, termin i sposób dostawy.

6. Proces dokonywania zamówienia wygląda następująco:

 • klient składa zamówienie w Sklepie, przez maila lub Facebooka
 • klient podaje swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (BILLING ADDRESS)
 • klient podaje adres na jaki przesyłka ma być dostarczona (SHIPPING ADDRESS)
 • klient wybiera sposób dostawy (DHL PREPAID, DHL CASH ON DELIVERY, PACZKOMAT, WORLDWIDE DELIVERY)
 • klient wybiera sposób płatności (DIRECT BANK TRANSFER, CASH ON DELIVERY, PayPal, Płatności24)

7. Sklep weryfikuje poprawność zamówienia i wysyła Klientowi na podany podczas rejestracji adres e-mail, potwierdzenie przyjęcia zamówienia, w którym określa termin wykonania wysyłki zamówionego towaru (przez weryfikację zamówienia rozumie się sprawdzenie: kompletności danych Klienta, sprawdzenie listy produktów zamówionych przez Klienta, sprawdzenie dokonanej płatności).

8. Zamówienie zostaje anulowane w przypadku odmowy autoryzacji karty lub braku wpływu środków na konto Sklepu w ciągu jednego tygodnia od dnia jego złożenia. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

9. W momencie potwierdzenia wpływu środków na konto lub autoryzacji karty Klient otrzymuje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienie nie tylko w przypadku o którym mowa w paragrafie II. ust.2 niniejszego Regulaminu, ale także wtedy gdy  złożone zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 7 dni roboczych od dnia jego złożenia. Takie zamówienie będzie automatycznie uznawane za nieaktualne i nie będzie realizowane, chyba że indywidualne ustalenia między Klientem a Sklepem stanowią inaczej.

11. Średni czas realizacji zamówienia w Sklepie wynosi 10-21 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu.

12. Sklep, ze względu na niektóre, nietypowe oferowane produkty lub indywidualne zamówienia, zastrzega sobie dłuższe terminy realizacji  niż podane wyżej. W zależności od danego zamówienia będą one określane na bieżąco z Klientem.

13. Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do witryny www.heydog.co  z powodów techniczno-organizacyjnych lub do całkowitego zaprzestania działalności, bez odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z tego tytułu.


VI. FORMY PŁATNOŚCI

1. W sklepie HEYDOG.Co Klient ma do wyboru następujące możliwości płatności:

  • bezpośredni przelew na konto bankowe sklepu (DIRECT BANK TRANSFER)
  • szybki przelew bankowy Przelewy24
  • szybki przelew PayPal
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki za pośrednictwem kuriera DPD (CASH ON DELIVERY)

2. Płatności24 oraz PayPal to szybkie, bezpieczne i proste metody zapłaty za towary oraz usługi oferowane w Internecie. Dzięki nim Sklep zapewnia wygodny sposób zapłaty kartą kredytową lub szybkim przelewem online przez dany bank. Transakcje obsługiwane przez płątności24 oraz PayPal zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Najnowsze metody szyfrowania danych w połączeniu ze światowej klasy platformami sprzętowymi gwarantują niezawodność dokonywanych transakcji. Nad prawidłowym przebiegiem realizacji transakcji, czuwa wyspecjalizowana sekcja bezpieczeństwa, a także profesjonalny Dział Obsługi Użytkownika. Wszystkie transakcje poddawane są monitoringowi.
PayPal korzysta z istniejącej infrastruktury finansowej rachunków bankowych oraz kart kredytowych i jest działającym w czasie rzeczywistym globalnym systemem płatności, dostępnym obecnie w ponad 190 krajach i regionach oraz oferującym bezpieczną obsługę płatności w 24 różnych walutach. Dzięki temu zakupy w sklepie www.dressap.pl można dokonywać również poza granicami Polski.

3. W formularzu zamówienia Klient wybiera opcję płatności: Płatności24 lub PayPal. Po wyborze odpowiedniej metody Klient kierowany jest do strony logowania swojego banku lub Centrum Autoryzacji Kart. Następnie należy dokonać wszystkich czynności związanych z wykonaniem płatności online. Nastąpi obciążenie rachunku bankowego Klienta lub karty płatniczej/kredytowej. Po zakończeniu procedury płatności Klient powróci do sklepu.

4. Ceny przesyłek kurierskich określone są w zakładce DOSTAWA.


VII. DOSTAWA

1. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD oraz za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłki zagraniczne).

2. Koszt dostawy pokrywa Klient.

3. Koszt dostawy na terenie Polski*:
DPD – przesyłka opłacona z góry wynosi 16 zł
DPD – przesyłka opłacona przy odbiorze (za pobraniem) wynosi 19 zł
InPost kurier – 15 zł
InPost kurier pobranie – 16 zł
InPost Paczkoamt – 11 zł
InPosta Paczkoamat pobranie – 13 zł

4. Na specjalne życzenie Klienta towar może zostać dostarczony w sobotę. Usługa ta jest dodatkowo płatna. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt telefoniczny +48 602 761 538 lub mailowy hey@heydog.co

5. Zakupione produkty wysyłamy również za granicę. Wówczas należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail aby uzgodnić szczegóły i dokonać wpłaty za przesyłkę.

6. Koszt wysyłki za granicę firmą kurierską UPS:
Cena zależy od kraju dostawy.

7. Przed odebraniem przesyłki, w obecności kuriera DPD, należy sprawdzić stan opakowania. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lub otwierania nie należy jej przyjmować, a w obecności kuriera Klient powinien sporządzić odpowiedni protokół zgodny z przepisami firmy dostarczającej przesyłkę. W innym przypadku reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu nie będą przyjmowane.

8. Wszelkiego rodzaju opóźnienia w dostawie oraz jego niezgodność z zamówieniem, a także szkody powstałe w czasie transportu Klient zobowiązany jest zgłosić Sklepowi.

9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru wysłanego przez Sklep, Klient zostanie obciążony kosztami związanymi ze zwrotem niedoręczonej przesyłki [podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych w § 37 stanowiący, iż za czynności związane ze zwrotem przesyłki rejestrowanej lub przekazu pocztowego do nadawcy (po wyczerpaniu możliwości doręczenia lub wydania odbiorcy) pobiera się opłatę] oraz ponownej jej wysyłki. W przypadku powrotu przesyłki do Sklepu i niemożności kontaktu z Klientem, przesyłka ta będzie przechowywana przez okres jednego miesiąca. Po tym okresie zawartość przesyłki ulega przepadkowi na rzecz Sklepu, a wpłacone wcześniej pieniądze nie będą zwracane.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk).
* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości cen przesyłek kurierskich w związku z ewentualnymi zmianami sposobu naliczania opłaty paliwowej przez DPD.


VIII. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Czas oczekiwania na zakupiony produkt, to czas potrzebny obsłudze sklepu HEY DOG Co. na zrealizowanie (wykonanie zamówionych produktów), skompletowanie i przygotowanie go do wysyłki, oraz czas potrzebny przewoźnikowi na jej dostarczenie.

2. Czas realizacji zamówienia to 10-21 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia pieniędzy na nasze konto. Nie dotyczy to sytuacji kupowania wyrobu na indywidualne zamówienie, gdzie czas dostawy uzgodniony będzie każdorazowo z Klientem oraz opcji przesyłka za pobraniem, gdzie czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu złożenia zamówienia.

3. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w  dzień roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie budzące wątpliwość zostało zweryfikowane.

4. Zamówienia przy opcji płatność kartą kredytową zostaną przyjęte do realizacji w chwili, gdy dane karty kredytowej są autoryzowane przez systemy płatności: Płatności24 oraz PayPal.

5. Zamówienia przy opcji płatność przelewem są przyjęte do realizacji w momencie wpłynięcia zapłaty za produkty na podane podczas procesu składania zamówienia konto bankowe.

6. Zamówienie przy opcji przesyłki za pobraniem są przyjęte do realizacji w momencie złożenia zamówienia.

7. Przesyłka kurierska jest dostarczana w 24h od momentu jej wysłania.

8. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy rejestrowane będą pierwszego dnia roboczego.

9. Zamówienia potwierdzane są pocztą elektroniczną.


IX. CENA

1. Ceny produktów oferowanych przez Sklep wyrażone są w złotych polskich oraz w innych zagranicznych walutach.

2. Podane ceny są cenami brutto tj. zawierają podatek 23% VAT.

3. Cena prezentowana przy danym produkcie jest dla Klienta wiążąca w momencie złożenia zamówienia.

4. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.


X. ZWROTY I REKLAMACJE

1.   Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia otrzymania produktu bez podania przyczyny. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego (klienta) na adres: ul. Cechowa 35d, 30-614 Kraków. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem i obowiązującym prawem, Sklep zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od dnia dotarcia przesyłki na wskazane przez Klienta konto bankowe. W wypadku zwrotu produktu  koszty dostawy do Klienta przy zwrocie towaru nie są zwracane.

2.   Klient ma prawo wymienić zakupiony produkt na inny rozmiar, inny kolor lub w ogóle na inny produkt z oferty po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze Sklepem.

3.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.

4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji. Jednakże Sklep dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych produktów były najwyższej jakości.

5.   W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze Sklepem poprzez adres e-mail hey@heydog.co w celu ustalenia jej zakresu.

6.   Sklep zastrzega sobie prawo do nieuznania zwrotu towaru, gdy nosi ślady użytkowania i/lub który został uszkodzony.

7.   Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową lub telefoniczną dokładnie określając wady i oczekiwania wobec Sklepu. Po zgłoszeniu Sklep ma 10 dni na rozpatrzenie reklamacji i ustosunkowanie się do niej.

8.   Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Przed odbiorem przesyłki  Klient winien dokładnie zbadać jej stan, o czym mowa w paragrafie VI ust. 4 i spisać stosowny protokół.

9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Zgodnie z art. 38.  [Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy] – Prawa Konsumenta, zwrot nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane (czyli takie, które zostały wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Odstąpienie przez konsumenta od umowy, której przedmiotem była rzecz wytworzona ściśle według przedstawionej przez niego specyfikacji, powodowałaby po stronie przedsiębiorcy istotne trudności w jej późniejszym zbyciu na rzecz innego nabywcy.) Produkty personalizowane, zawierające dane adresowe, indywidualne imię psa – nie podlegają zwrotowi. Produkty o określonej specyfikacji przez Klienta: zmiana rozmiaru od standardowego, zmiana koloru, zmiana elementów – nie podlegają zwrotowi.


XI. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszystkie produkty prezentowane na stronie www.heydog.co znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właściciela praw autorskich tych wyrobów.
2.  Sklep HEYDOG.Co pozwala na kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie www.heydog.co oraz na profilach społecznościowych HEYDOG tylko za zgodą właściciela praw autorskich i pod warunkiem odpowiedniego oznaczenia zdjęć (@heydogco, #heydogco) lub źródła ich pochodzenia (HEYDOG.Co)
3. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu sklepu na portalach społecznościowych.


XII. WARUNKI GWARANCJI

1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 2 lata.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3.
a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).

5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu, posiadającym czytelną datę zakupu i oznakowanie sprzedawcy.

6. Sklep HEYDOG.Co nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.

7. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.

8. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę do siedziby firmy HEYDOG.Co ponosi Sklep, chyba, że reklamacja nie dotyczy wad produkcyjnych i materiałowych produktu.

9. Po weryfikacji wady w siedzibie firmy HEYDOG.Co produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, a jego postanowienia stają się dla Klienta wiążące w chwili dokonania przez niego zakupów w Sklepie.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w całości, bądź którejś z części w dowolnym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia. Klient nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które uległy zmianie po złożeniu zamówienia. O zmianach w regulaminie klient zostanie poinformowany droga mailową.

3. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji produktów i realizacji zamówień oraz reklamacji prosimy kierować na adres: hey@heydog.co

4. W sprawach nieuregulowanych przez Regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw tj. w szczególności Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.02.101.926).

5.  Adres Sklepu do korespondencji:
HEY DOG Co.
Anna Stanowska
ul. Cechowa 35d
30-614 Kraków
tel: 602 761 538
e-mail: hey@heydog.co